q

SYSTEM OBSŁUGI ORGANIZACJI

PL EN
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
Obniż koszty utrzymania i obsługi swojej organizacji Wypełnij formularz aby otrzymać naszą ofertę
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach handlowych, marketingowych, reklamowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).”.
SORGA Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 214 02-486 Warszawa NIP: 522-311-96-11 KRS: 0000725314 E-mail: sorga@sorga.pl Tel. 22-247-29-66

ONI KORZYSTAJĄ Z NASZYCH ROZWIĄZAŃ:

System wspomagający funkcjonowanie organizacji o strukturze rozproszonej

  • Szybka i wygodna ewidencja członków organizacji.
  • Sprawne przeglądanie statusów i ważnych terminów.
  • Kontrola budżetu.

Nasz system działa całkowicie w chmurze - jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, tableta, komórki.

Dedykowany dla organizacji typu:

• Spółdzielnie • Federacje • Stowarzyszenia • Kluby • Partie • Towarzystwa • Fundacje • Związki (sportowe, zawodowe, branżowe itp.)

Obszary organizacji jakie wspiera nasz system:
Ewidencja

• Pełna obsługa całej struktury związku. • Prowadzenie ewidencji członków związku. • Pełna elektroniczna obsługa naboru nowych członków. • Pełna kontrola statusu członka . • Możliwość weryfikacji liczby oraz aktywności uczestników, generowania dowolnych zestawień po wybranych kryteriach. • Aktualizacja bazy członków. • Informacje o szkoleniach, funkcjach pełnionych w związku.

Składki

• Rejestracja wpływów. • Uporządkowanie płatności członków. • Możliwość kontroli budżetu, dostosowany wykaz wpływów • Przypominanie o nadchodzących terminach płatności/uregulowaniu należność. • Możliwość integracji z systemem bankowym np. Pekao Collect oraz płatnościami on-line. • Wysyłanie informacji o nieopłaconych składkach. • Zarządzanie budżetem.

Komunikacja Każdy członek związku posiada osobne konto i bezpieczny dostęp do Extranetu – specjalnej przestrzeni w Systemie dedykowanej dla siebie, w której może między innymi:

• Odczytać / wyszukać ogłoszenie nadane przez Związek • Zmodyfikować/zaktualizować swoje dane ewidencyjne • Załączyć stosowne dokumenty (np. niezbędne do uzyskania uprawnień, dopuszczenia do egzaminu itp.) • Pobrać udostępnione dla siebie dokumenty (np. certyfikat, pozwolenie, zaświadczenie itp.) • Zmienić zdjęcie • Sprawdzić stan opłacenia składek • Opłacić składki przez płatności on-line • Wypełnić ankietę • Zapisać się na event/szkolenie itp.

Dodatkowo System udostępnia poniższe moduły opcjonalne.
Generator ankiet
Szablony pism i korespondencja seryjna
Obieg pism i dokumentów
Integracja ze stroną WWW
Plikownia
Integracja ogłoszeń z portalami społecznościowymi