SORGA
AUTOMATYZUJ DO 100% PROCESÓW W ORGANIZACJI Z NASZĄ PLATFORMĄ

Opóźnione składki, brak zaangażowania członków, bałagan w administracji, utrudniona komunikacja między zarządem a członkami...

ZAUFALI NAM


ROZWIŃ WIĘCEJ
proces wdrożenia krok po kroku
ETAP 1

Kontakt z nami (telefon, e-mail …) i umówienie zdalnej prezentacji lub spotkania

ETAP 2

Analiza potrzeb i struktury Organizacji

ETAP 3

Konfiguracja Platformy na podstawie podanych informacji

ETAP 4

Import danych, np. z pliku Excel

ETAP 5

Przekazanie danych dostępowych do Platformy, szkolenie

ETAP 6

Dalsze wsparcie i opieka serwisowa

korzyści

Ewidencja

 • Pełna obsługa całej struktury związku (centrala na poziomie krajowym, związki lokalne, oddziały/kluby, członkowie związku o różnych statusach).
 • Prowadzenie ewidencji członków związku
 • Pełna elektroniczna obsługa naboru nowych członków (np. zawodników, trenerów itp.)

Składki/licencje

 • Rejestracja wpływów.
 • Przypominanie o nadchodzących terminach płatności/uregulowaniu należności.
 • Wysyłanie informacji o nieopłaconych składkach.

Extranet

 • Wydzielona część aplikacji publicznie dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych. obejmująca:
 • Modyfikacje swoich danych osobowych
 • Podgląd informacji o ewentualnych zadłużeniach w składce.
 • Każda z osób będzie miała możliwość zgłoszenia zmiany danych poprzez „extranet”, wnioski przesłane przez „extranet” będą podlegać weryfikacji przez uprawnionych operatorów systemu.
 • Możliwość opłacenia składek drogą elektroniczną przez szybkie płatności.

Moduł komunikacji wewnętrznej

 • Mechanizmy umożliwiające kontakt z wszystkimi członkami związku. Przy użyciu rozbudowanych filtrów systemu komunikacji będzie możliwa wysyłka wiadomości mail lub sms do dowolnej konfiguracji listy odbiorców.

Moduł rekrutacji

 • Mechanizmy umożliwiające zgłoszenie nowego członka do systemu. Proces rozpocznie sam członek uzupełniając formularz rejestracyjny załączając skany potrzebnych dokumentów. W kolejnym kroku operator systemu akceptuje bądź odrzuca wniosek rekrutacyjny. Akceptacja wniosku jest równoznaczna z dodaniem członka do systemu.

CZĘSTE PYTANIA


Organizacja może używać systemu SORGA już po 24 godzinach od pierwszego telefonu z konsultantem! Po podpisaniu umowy konfigurujemy platformę w oparciu o potrzeby, jakie ma organizacja, importujemy dane członków i tworzymy konta użytkowników. Na koniec przekazujemy wszystko organizacji członkowskiej i organizujemy szkolenie z używania SORGI. System wdrożenia jest niezwykle prosty, jasny, a co najważniejsze: szybki!

Jesteśmy bardzo dobrze świadomi tego, że każda organizacja członkowska jest inna, ponieważ dokonaliśmy już 50 wdrożeń. Właśnie dlatego stworzyliśmy platformę, która świetnie dostosowuje się do potrzeb każdego klienta. Podczas prezentacji konsultant skrupulatnie analizuje to, jakie stworzyć pola dynamiczne i jakie spersonalizowane instancje przygotować.

Warto także pamiętać, że chociaż po wdrożeniu dajemy klientowi gotową platformę, przez cały czas korzystania z abonamentu można zgłaszać różne poprawki i nowe potrzeby konsultantom, którzy bez problemu i błyskawicznie dostosują SORGĘ. Wiemy, że każda organizacja się zmienia i chcemy, aby stawała się coraz lepsza i większa, dlatego priorytetem jest to, aby SORGA była jak najbardziej plastyczna i dawała się spersonalizować.

Jak najbardziej! Nasi najmniejsi klienci mają zaledwie kilkudziesięciu członków i SORGA świetnie się u nich sprawdza. Różne funkcje pomagają nie tylko w zarządzaniu danymi, ale także poprawiają znacznie komunikację i bezpieczeństwo organizacji.

Dodatkowo SORGA może ożywić networking i relacje między ludźmi, którzy nalezą do organizacji, ponieważ każdy członek posiada własne konto. Ważnym aspektem jest także to, że oferujemy zaawansowane technologicznie rozwiązania, które są dobrym krokiem w stronę modernizacji stowarzyszenia.

Aby określić cenę abonamentu dla konkretnej organizacji konieczne jest skontaktowanie się z nami. Jesteśmy bardzo otwarci na to, aby negocjować cenę. Jeśli organizacja jest bardzo mała, oczywiście zajmie nam o wiele mniej pracy i jesteśmy w stanie dać zaoferować nawet do 50% zniżki dla takich klientów. Dodatkowo zależy nam bardzo na tym, aby jak najwięcej organizacji poznało SORGĘ, więc bardzo chętnie obniżymy cenę dla tych, którzy polecają nas dalej!

Obecnie posiadamy jedną usługę premium i są to SMS-y wysyłane przy pomocy naszego systemu. Jeden taki SMS kosztuje 9 groszy. Ta opcja jest wykorzystywana do polepszenia komunikacji z członkami i do przypominania o jakiejś pilnej sprawie. Administrator może wybrać w systemie, które numery mają otrzymać takie powiadomienie SMS i określa, jaka nazwa nadawcy ma się wyświetlić członkowi. Ale opcja SMS-y premium jest użyteczna także wtedy, gdy chcemy zwiększyć bezpieczeństwo logowania dla administratorów. Przy logowaniu system prosi o kod, który użytkownik dostał na swój telefon i zapobiega to kradzieży hasła i loginu i wycieku danych.

Tak! Uważamy, że pozyskiwanie nowych członków jest ważne w powiększaniu organizacji, dlatego powinno być ono jak najprostsze i bardzo intuicyjne. W SORDZE jest dostępny formularz rejestracyjny, który kandydat lub kandydatka wypełnia i który następnie musi być zatwierdzony przez administratora. Po zatwierdzeniu dane i kontakt automatycznie zapisują się w systemie!

Od początku zależało nam na tym, aby SORGA była jak najbardziej uniwersalna i dopasowywała się idealnie do konkretnej organizacji. Dlatego niezwykle cieszy nas to, że obsługujemy bardzo, bardzo różne organizacje. Od izb i stowarzyszeń lekarskich, po związki sportowe i organizacje networkingowe zrzeszające przedsiębiorstwa i biznesy. Jesteśmy przekonani, że SORGA będzie użyteczna dla każdej organizacji członkowskiej!

Od 2009 roku pod szyldem CONFIDO tworzyliśmy oprogramowania dla organizacji członkowskich. Po wielu latach obserwowania rynku zdecydowaliśmy się na stworzenie jednej platformy.

Korzystając z doświadczenia zdobytego przez lata pracy nad CONFIDO, nasi informatycy opracowali uniwersalną, spersonalizowaną platformę SORGA. Obecnie SORGA współpracuje z 50, bardzo różnorodnymi, organizacjami członkowskimi. Wciąż zajmujemy się nowymi udogodnieniami i pozostajemy w ciągłym kontakcie z klientami, aby platforma była jak najlepsza w użytkowaniu.

Podczas tej pierwszej rozmowy analizujemy skrupulatnie wszystkie oczekiwania i potrzeby organizacji, które możemy spełnić systemem. Następnie, po podpisaniu umowy, dział techniczny konfiguruje platformę, aby znalazły się tam wszystkie potrzebne rubryki, funkcje i aby była jak najlepiej dostosowana i spersonalizowana do potrzeb konkretnej organizacji.

Kolejnym etapem jest import danych, które przesyła nam organizacja w arkuszu, a który my implementujemy do SORGI. Dzięki temu, wszyscy członkowie otrzymują własne konto i ich dane już widnieją w systemie! Ostatnim etapem jest przekazanie danych do platformy oraz szkolenie z używania systemu SORGA przeprowadzone przez konsultantów.

Oferujemy kompleksowe szkolenia z obsługi SORGI, jak i z korzystania z wielu funkcji, które mamy. W obecnej sytuacji proponujemy szkolenie on-line, poprzez wideo chat. Po szkoleniu możemy wysłać administratorom skompresowane nagrania, aby można było wrócić do rozmowy i przypomnieć sobie wszystkie kwestie, które zostały poruszone oraz pokazać je innym członkom biura.

Tak, SORGA jest polską firmą, która spełnia wszystkie prawne wytyczne dotyczące ochrony danych , które obowiązują na terenie RP oraz Unii Europejskiej. Firma SORGA nie jest właścicielem danych użytkowników, dlatego nie ma zagrożenia, że zostaną one sprzedane.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, dlatego zdecydowaliśmy się na nowoczesne rozwiązania chmurowe i współpracę z firmą eTOP, która oprócz SORGI obsługuje także ministerstwa, spółki medialne i instytucje samorządowe. Dane zapisane w naszym systemie są szyfrowane i dostępne z każdego miejsca na świecie po zalogowaniu na platformę.

Systemy CRM są bardzo przydatne i wartościowe, jednak są zupełnie nieprzystosowane do zarządzania organizacją. Zostały stworzone, aby działy marketingu w firmie miały w jaśniejszy i lepszy sposób zapisaną bazę klientów. W przypadku stowarzyszeń członkowie są tym, co tworzy organizację, nie są klientami i nie powinni być w ten sposób pojmowani.

SORGA jest natomiast platformą typu MMS, czyli Membership Management System. Takie programy są nastawione przede wszystkim na większe zaangażowanie członków i polepszenie komunikacji między nimi, a zarządem, oraz na zintegrowaniu w jednym miejscu wielu funkcji, których organizacja członkowska potrzebuje. SORGA oferuje oddzielne konto dla każdego członka, co polepsza znacznie komunikację w stowarzyszeniu czy związku i niesie wiele udogodnień, jak płacenie składek przez internet i aktualizacja danych. Dlatego jeśli organizacja dotychczas używała systemu CRM do administrowania danymi swoich członków, warto zastanowić się, czy program typu MMS nie byłby lepszym rozwiązaniem.

Największą zaletą SORGI jest to, że integruje w jednym miejscu wiele funkcji i jest w stanie w pełni obsłużyć całą strukturę organizacji. Po zakupie abonamentu SORGA klient otrzymuje:
wdrożenie całego systemu,
prowadzenie ewidencji organizacji,
elektroniczny formularz dla nowych członków, oddzielne konto dla każdego członka,
rejestrację składek i wpływów,
członkowie mogą opłacać składki przez szybki przelew internetowy,
członkowie mogą sami sprawdzić w systemie, czy nie zalegają ze spłatami,
administracja może wysyłać powiadomienia o nieopłaconych składkach,
dodatkowo w systemie członek może odczytać ogłoszenia,
załączyć i pobrać dokumenty,
wypełnić ankietę, lub wziąć udział w głosowaniu,
ale także zapisać się na szkolenie, konferencję i od razu uiścić ewentualną opłatę za nie.

Bardzo chętnie pokażemy to, jak wygląda SORGA i jak z niej korzystać! Wystarczy umówić się na spotkanie z konsultantem online. Podczas takiej prezentacji pokażemy jak używać SORGI jako administrator, jakie funkcje możemy dopasować do konkretnej organizacji, co można usprawnić i jak zaoszczędzić czas, używając SORGI.

Celem, jaki mieliśmy podczas tworzenia SORGI, było zawsze to, aby korzystanie z niej było proste, funkcjonalne i wiązało się z realnymi korzyściami dla organizacji. Pierwszą z korzyści, jakie zauważamy po wdrożeniu w organizacji jest uporządkowanie całej struktury i danych. Kolejną zaletą używania SORGI jest to, że wiele działań można wykonywać szybciej, automatycznie.

Dużą korzyścią jest także fakt, że w systemie skupiona jest cała obsługa organizacji i wszystkie funkcje, których organizacja potrzebuje. Ostatnią, ale niezwykle ważną sferą, gdzie SORGA jest przydatna, jest komunikacja między członkami organizacji: a w końcu to oni są najważniejsi!

Funkcjonalność to przydatność, użyteczność, ergonomiczność. SORGA przykłada dużą uwagę, aby platforma była właśnie taka. Ważne jest dla nas także to, aby system był bardzo przyjemny i przejrzysty w funkcjonowaniu. Oferujemy wiele szkoleń dla kadry, w pakiecie znajduje się ciągła opieka techniczna. Dodatkowo SORGA integruje wiele funkcji, ponieważ w systemie znajduje się ewidencja, zarządzanie finansami i budżetem, moduł ankiet, repozytorium plików i wiele innych.

SORGA obsługuje bardzo dużo związków i organizacji zajmujących się sportem. Pomagamy w takich obszarach, jak zarządzanie licencjami elektronicznymi, komunikacja między związkiem a klubem, przedłużanie licencji, oferujemy także repozytorium plików. Dodatkowo posiadamy bardzo rozwiniętą ewidencję oraz personalizację korespondencji, która pomaga w kontakcie z zawodnikami i członkami.

Tak, oczywiście! W cenie abonamentu znajduje się także wsparcie techniczne. Wystarczy zadzwonić lub napisać do nas maila. Zapraszamy też także na spotkanie online, podczas którego pomożemy ze wszystkimi problemami.

Wciąż ulepszamy SORGĘ i staramy się, aby używanie jej było wartościowe i przyjemne. Ciągłe doskonalenie platformy w oparciu o opinie klientów jest dla nas niezwykle ważne, dlatego wszystkie te aktualizacje i nowe funkcje dodane do systemu są bezpłatne i zawierają się w cenie abonamentu!ROZWIŃ WIĘCEJ PYTAŃChcę się skontaktować!

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i doradzą w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

sorga@sorga.pl02-486 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 214
NIP: 522-311-96-11

sorga@sorga.pl


KONTAKT Z NAMI